L’enviament amb GBL Europe es fa sempre per missatgeria professional

Enviament GBL: Mai sense codi de seguiment

L’enviament només es fa amb missatgeria gran i fiable. I, per descomptat, sempre rebràs per correu electrònic un codi de seguiment. Sempre sabreu on es troba la vostra parcel·la i quina serà la data de lliurament estimada.

Documents de transport correctes:

GBL Europe té el seu REACH registre *. 01-2119471839-21-0023
Junt amb tots els nostres enviaments és sempre un Fitxa de dades de seguretat de material (MSDS) i Certificat d’Anàlisi COA.

* "El registre, avaluació, autorització i restricció de productes químics (REACH) és un Reglament de la Unió Europea datat 18 desembre 2006. REACH tracta la producció i ús de substàncies químiquesi els seus impactes potencials tant en la salut humana com en el medi ambient. Les seves pàgines 849 van trigar set anys i la van descriure com la legislació més complexa de la història de la Unió i la més important durant els anys 20. És la llei més estricta fins ara reguladora de substàncies químiques i afectarà a indústries de tot el món. REACH va entrar en vigor el 1 juny 2007, amb una implementació progressiva durant la propera dècada. El reglament també establia el Agència Europea de Productes Químics, que gestiona els aspectes tècnics, científics i administratius de REACH. '

Política de reenviament

Ho farem sempre 01:00 reenviament gratuït després que l'enviador hagi confirmat que no s'ha fet l'enviament. Exceptuen aquesta regla els països escandinaus.

Top
Facebook